S vodou to umíme...

Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura

Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura

Stručný popis stavby:          

Projekt řeší rekonstrukci uličních stok jednotného kanalizačního systému ve městě Třebíč vč. souvisejících objektů a odboček pro domovní přípojky.

 Kanalizace:

V rámci stavby bude otevřeným výkopem rekonstruovaná část stávající stoky ACH DN 500 na Karlově náměstí včetně napojené odbočky pro odkanalizování veřejných WC. Dále je navržena bezvýkopová rekonstrukce (vtažení vložky a rekonstrukce zednickým způsobem) části sběrače A profilu DN 1490/1300 a  DN 1580/1400 na Karlově náměstí (od dolního zhlaví shybky pod Stařečským potokem po soutok se sběračem H) včetně kanalizačních šachet. Součástí je i bezvýkopová rekonstrukce napojených odboček pro domovní přípojky. Dále bude provedena bezvýkopová rekonstrukce (vtažení rukávce) odlehčovací stoky profilu DN 1200/760 mezi odlehčovací komorou OK 1H a šachtou ŠH1. Součástí je i rekonstrukce komory OK 1H.

 

Základní údaje o stokové síti a hlavních objektech

Celková délka bezvýkopově rekonstruovaných stok jednotné gravitační kanalizace     619,1m

Celková délka bezvýkopově rekonstruovaných odboček pro domovní přípojky            188,0m

Kanalizace – celkový rozsah bezvýkopové rekonstrukce                                                807,1m

 

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 technický přípravář  Ondřej Müller
   

          

 

 

 

Odběratel: Vodovody a kanalizace Třebíč

Termín realizace: od: 05/2015 do: 11/2015

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...