S vodou to umíme...

ÚV Chřibská - rekonstrukce

ÚV Chřibská - rekonstrukce

 Stručný popis stavby:

 V rámci stavby „ÚV Chřibská – rekonstrukce“ je navržena komplexní rekonstrukce stávající technologické linky úpravny vody a s tím související stavební úpravy na stávajících objektech v areálu úpravny vody včetně areálu kalových lagun. Na úpravně jsou dvě technologické linky – pro povrchový zdroj surové vody a po podzemní zdroje podzemní vody. Rekonstrukce je rozdělena do dvou fází. V každé z fází bude rekonstruována jedna technologická linka za současného provozu linky druhé.

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí Ing. Lukáš Pešta
 technický přípravář Bc. Tomáš Pavlů
 stavbyvedoucí  Milan Mitruška

          

 

 

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 08/2015 do: 01/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...