S vodou to umíme...

ČOV Chrastava - intenzifikace

ČOV Chrastava - intenzifikace

 Jedná se o stavební práce spočívající v částečné dostavbě a intenzifikaci ČOV velikosti 3500 EO – realizace hrubého předčištění, dostavbu druhé biologické linky a doplnění chemické eliminace fosforu dávkováním síranu železitého. Účelem stavby je zajištění vyčištění odpadních vod z města Chrastavy v požadované kvalitě v souvislosti s předpokládaným rozvojem města.

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace: od: 04/2015 do: 03/2016

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...