S vodou to umíme...

Aktuální projekty

Prackovice nad Labem – Náprava škod na ČOV

Ilustrační obrázek

  Stručný popis stavby: Předmětem stavební zakázky je provést stavební práce spočívající...

 • Místo stavby: Ústecký kraj
 • Odběratel: Obec Prackovice nad Labem

Nová Ves – vodojem a vodovodní přivaděč

Nová Ves – vodojem a vodovodní přivaděč

  Stručný popis stavby: Předmětem zakázky je provedení stavebních prací vodojemu, který je...

 • Místo stavby: Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Nová Ves

Jablonné v Podještědí, silnice II/270 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonné v Podještědí, silnice II/270 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stručný popis stavby: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v...

 • Místo stavby: Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Sychrov, Sedlejovice – rekonstrukce vodovodu

Ilustrační obrázek

Stručný popis stavby: Předmětem zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v...

 • Místo stavby: k.ú. Radostín u Sychrova, Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Biskupice-Pulkov, splašková kanalizace a ČOV

Biskupice-Pulkov, splašková kanalizace a ČOV

Stručný popis stavby: Předmětem zakázky je ve stavebním objektu SO 04 vybudování čerpacích...

 • Místo stavby: Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Biskupice-Pulkov

JABLONEC N. NISOU, MAXE ŠVABINSKÉHO – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ilustrační obrázek

  Stručný popis stavby: Rekonstrukce kanalizace bude probíhat ve stávající trase...

 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Hrádek nad Nisou, Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrádek nad Nisou, Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stručný popis stavby: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v...

 • Místo stavby: Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

JABLONEC N. NISOU, BLANICKÁ – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

JABLONEC N. NISOU, BLANICKÁ – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

  Stručný popis stavby: Rekonstrukce kanalizačních stok bude probíhat v ulici Blanická...

 • Místo stavby: Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

JABLONEC N. NISOU, NA HUTÍCH, SNP – rekonstrukce kanalizace

Ilustrační obrázek

Stručný popis stavby: Předmětem plnění zakázky rekonstrukce vodojemu je provedení stavebních...

 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Sluštice Čistírna Odpadních Vod

Sluštice Čistírna Odpadních Vod

Stručný popis stavby: Stavba biologické čistírny odpadních vod Sluštice bude užívána...

 • Místo stavby: Středočeský kraj
 • Odběratel: Obec Sluštice

Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – II. Etapa – dobudování kanalizace

Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – II. Etapa – dobudování kanalizace

  Stručný popis stavby: Předmětem zakázky je odkanalizování částí obcí Dolní Cerekev...

 • Místo stavby: Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Dolní Cerekev

Mimoň, Hraničářská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Mimoň, Hraničářská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 Stručný popis stavby: Rekonstrukce stávající kanalizační stoky BE DN 300 v Hraničářské...

 • Místo stavby: Liberecká kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Holany, ČOV - rekonstrukce

Holany, ČOV - rekonstrukce

 Stručný popis stavby: Účelem stavby je zajištění čištění odpadních vod ze spádové oblasti...

 • Místo stavby: Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Obnova vodovodních řadů, ul. Konzumní a okolí, Praha 9

Obnova vodovodních řadů, ul. Konzumní a okolí, Praha 9

 Stručný popis stavby: Účelem stavby je optimalizace zásobení dané oblasti pitnou vodou....

 • Místo stavby: Středočeský kraj
 • Odběratel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Smržovka, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu

Smržovka, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu

Stručný popis stavby: Účelem stavby je rekonstrukce stávajících vodovodních řadů z důvodů...

 • Místo stavby: Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Stránka: 1 | 2 | 3

Zpracovávám...